Wydział Nawigacyjny

Umowa pomiędzy Polską Żeglugą Bałtycką a spółką Sup4Nav – operatorem systemu NAVDEC – została podpisana w czwartek 8 grudnia 2016 roku w Kołobrzegu.
 
Wynalazek, mający na celu wspomaganie pracy nawigatorów był testowany na pokładach promów m/f Wawel i m/f Mazovia od początku 2016 roku. Teraz trafi również na  m/f Baltivia, pływający ze Świnoujścia do Ystad. PŻB podjęło decyzję o wyposażeniu promów w system NVAVDEC by podnieść bezpieczeństwo pasażerów i transportowanych ładunków.


M/f Wawel, to pierwszy prom PŻB, na którym zainstalowano NAVDEC (fot. Weronika Bulicz).

Navdec to pierwszy na świecie system wspomagania decyzji nawigacyjnych w sytuacjach kolizyjnych na morzu. System pozyskuje i przetwarza dane o bieżącej sytuacji statku, a w przypadku zagrożenia kolizją wypracowuje i prezentuje nawigatorowi propozycje manewrów pozwalające bezpiecznie minąć spotkane obiekty. Technologia oraz prototyp systemu zostały opracowane przez zespół naukowy pod kierunkiem dr hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego prof. AM na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. Obecnie system jest wdrażany przez spółkę Sup4Nav, którą kieruje dr inż. kpt.ż.w. Piotr Wołejsza.

System może stanowić w niedalekiej przyszłości jeden z podstawowych elementów systemów nawigacji bezzałogowych i autonomicznych jednostek pływających.
Fakt, że Navdec jest polskim wynalazkiem, miał również wpływ na decyzję operatora Polferries. – Jako polska firma cieszymy się, mogąc korzystać z rodzimych rozwiązań – zapewnił Jakub Komers, Dyrektor ds. Technicznych PŻB SA.


Jakub Komers, Dyrektor ds. Technicznych PŻB (z prawej) i Piotr Wołejsza, Prezes Zarządu Sup4Nav, tuż po podpisaniu umowy (fot. Weronika Bulicz).