Wydział Nawigacyjny

W dniach 4-6 listopada 2016r. członkowie naszego Koła Naukowego "Metiri" wraz z opiekunem Panem dr. Grzegorzem Stępniem mieli przyjemność pojechać do zabytkowego Pałacu w Siemczynie (pow. drawski) na pomiary, a to za sprawą zaproszenia ze strony Pana Bogdana Andziaka – właściciela obiektu oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Henrykowskiego w Siemczynie.

Fot. Zespół Pałacowo-Folwarczny w Siemczynie – widok z Bezzałogowego Systemu Latającego.

Pałac w Siemczynie jest 290-letnim barokowym budynkiem z otaczającym go kompleksem parkowo-rekreacyjnym, będący niegdyś rodową siedzibą rodziny von Goltz. Przybliżenie nam historii obiektu, skutkowało tym, że dowiedzieliśmy się o wielu interesujących faktach dotyczących tego terenu oraz samego pałacu, który jak się okazało, pomimo późniejszego powiększania i przebudowania, zachował swój pierwotny, niezmienny od początku istnienia kształt i podział na komnaty.

Pierwszego dnia, pomimo późnego przyjazdu naszej grupy do Siemczyna, tuż po zakwaterowaniu, zostaliśmy serdecznie przywitani przez wiceprezesa stowarzyszenia oraz mieliśmy okazję wstępnie zapoznać się z kompleksem przed wykonaniem prac.

Drugi dzień rozpoczął się dla nas zwiedzaniem pałacu wraz z przybliżeniem historii z nim związanej przez Pana Bogdana Andziaka, który przekazał nam swoją obszerną wiedzę na jego temat, my zaś z zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści. Szczególną uwagę zwróciliśmy na piwnice, powstałe znacznie wcześniej od pałacu, które niegdyś były osobnym kompleksem mieszkalnym.

Fot. Nasza grupa wraz z Panem Bogdanem Andziakiem w jednym z pomieszczeń pałacowych

Po zakończeniu zwiedzania, rozpoczęliśmy przygotowania do pomiarów skanerem laserowym firmy FARO, zaczynając od poddasza, wykonując około 10 minutowe sesje na jednym stanowisku. Nasza grupa była złożona z trzech roczników, dlatego przed przystąpieniem do pracy, Pan dr Grzegorz Stępień przybliżył nam sposób działania, funkcje i obsługę skanera, tak aby każdy potrafił sam przeprowadzić kolejne skany. W międzyczasie podzieliliśmy się na trzy drużyny, aby przyśpieszyć prace do utworzenia modelu pałacu: pierwsza pracowała ze skanerem, druga przetwarzała wykonane już skany z wykorzystaniem oprogramowania FARO SCENE zaś trzecia, wykorzystując chwilową poprawę pogody, udała się na zewnątrz by móc wykonać naloty nad pałacem.

Fot. Prezentacja skanera FARO

Praca na poddaszu zajęła nam najwięcej czasu, ze względu na dużą ilość stanowisk i czas pracy skanera. Zdjęcia podczas nalotu wykonaliśmy za pomocą Bezzałogowego Systemu Latającego DJI Phantom 3 Professional, wykonując podwójną siatkę z pokryciem 90% z pochyloną kamerą oraz 80% z pionowo ustawioną kamerą. Ze względu na załamanie pogody musieliśmy przerwać i przełożyć dalsze prace z bezzałogowcem na kolejny dzień.

Fot. Fragment ortofotomapy Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Opracowano na podstawie ponad 400 zdjęć z Bezzałogowego Systemu Latającego Phantom 3 DJI Professional.

Po przerwie obiadowej, postanowiliśmy wspólnie przetwarzać wykonane skany, w oprogramowaniu FARO SCENE, aby każdy mógł zapoznać się z programem oraz metodyką pracy. Po ukończeniu tworzenia chmury punktów, zaprezentowaliśmy wyniki właścicielowi Pałacu Panu Bogdanowi Andziakowi oraz omówiliśmy dalsze etapy naszej pracy nad tworzeniem modelu pałacu. Resztę wieczoru postanowiliśmy wykorzystać na integrację koła, a także wyjście na nocne zwiedzanie pałacu.

Fot. Pomiary skanerem laserowy poddasza pałacu

Fot. Wizualizacja 3D chmury punktów ze skaningu laserowego w programie Faro Scene.

Trzeciego dnia, tuż po śniadaniu wyszliśmy korzystając z lepszej pogody, wykonać film prezentujący teren pałacu, a następnie nalot nad całym obszarem (ok. 12 ha) z kamerą nachyloną pionowo jednocześnie rozpoczynając kolejne prace ze skanerem tym razem pomieszczeń pałacowych znajdujących się na parterze. Po przerwie obiadowej, podzieliliśmy się na dwie ekipy, jedna kontynuowała skanowanie pomieszczeń zaś druga wraz z Panem doktorem wykonywała nalot nad pałacem robiąc zdjęcia elewacji, niezbędnych do dalszych opracowań modelu. Dzięki temu członkowie naszego Koła, mieli okazję wypróbować swoich sił jako piloci BSL jednocześnie biorąc czynny udział w realizacji tego etapu projektu.

Fot. Nalot nad pałacem

Był to pierwszy wyjazd naszego Koła do Pałacu w Siemczynie i zdecydowanie nie ostatni. Oprócz kilku dni pracy terenowej, pozostało jedynie opracowywanie wyników pomiarów, które z pewnością pogłębią naszą wiedzę i pozwolą na opracowanie modelu pałacu. Dalsze pracę będziemy wykonywać w kilku oprogramowaniach tj.: PIX4D do opracowania zdjęć z nalotów, FARO SCENE do przetwarzania kolejnych skanów oraz Revit abyśmy mogli połączyć oba modele Pałacu w Siemczynie.

Fot. Chmura punktów otrzymana ze zdjęć z Bezzałogowego Systemu Latającego – opracowanie w oprogramowaniu Agisoft PhotoScan.

Fot. Model 3D Pałacu w Siemczynie opublikowany na portalu SketchFab
źródło: https://sketchfab.com/models/0caafec76f9f4fb789ec7c9483d6e753

Podsumowując wyjazd naszego koła do Siemczyna, można powiedzieć o nowym, owocnym dla każdego z nas doświadczeniu, dzięki któremu mogliśmy pogłębić naszą dotychczasową wiedzę, a także nauczyć się wielu nowych rzeczy związanych z wykorzystywanym sprzętem podczas prac, a także oprogramowaniem niezbędnym do przetworzenia wyników. Wyjazd pozwolił nam poznać siebie bliżej, co umocniło nas jako grupę. Kolejnym pozytywnym aspektem jest to, że mogliśmy rozszerzać swoje zainteresowania. Przed nami jeszcze dużo pracy, jednak każdy z etapów, które nas czeka, z pewnością pozwoli nam na ugruntowanie wiedzy, którą zdobyliśmy już przez okres studiów.

Marta Machowska - Koło Naukowe "Metiri"

 

Podziękowania

KN "Metiri" dziękuje serdecznie Panu Bogdanowi Andziakowi za gościnę w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie, a także za możliwość zwiedzania Pałacu, poznania jego historii oraz wykonania pomiarów.

Fot. Zespół Pałacowo-Folwarczny w Siemczynie – widok z Bezzałogowego Systemu Latającego.