Wydział Mechaniczny

Samodzielni pracownicy naukowi:

1. dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM
2. dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM
3. dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM
4. prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński
5. prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski
6. dr hab. Janusz Chrzanowski, prof. nadzw. AM
7. dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. nadzw. AM
8. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. nadzw. AM
9. prof. dr hab. inż. Sergiej German-Gałkin
10. prof. dr hab. inż. Janusz Grabian
11. prof. dr hab. inż. Oleh Klyus
12. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM
13. dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski, prof. nadzw. AM
14. prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
15. dr hab. inż. Aleksandr Waliszyn, prof. nadzw. AM
16. prof. dr hab. Zenon Zwierzewicz
17. prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki

przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi:

18. dr inż. Marcin Szczepanek
19. dr inż. Piotr Treichel

przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

20. mgr Grażyna Hajder

przedstawiciele studentów:

21. Tomasz Godek
22. Maciej Kulik
23. Elżbieta Pawlonka
24. Tomasz Serwacki
25. Olga Wujek
26. mgr inż. Katarzyna Prill