Wydział Mechaniczny

 • I Mibm C01 dr inż. Jan Monieta
 • I Mibm C02 dr inż. Marek Pijanowski
 • I Mibm C03 mgr Marcin Krogulec
 • I MT dr inż. Jarosław Duda
 • II ESO C01 dr inż. Andrzej Jakubowski
 • II ESO C02 dr inż. Ewelina Złoczowska
 • II ESO C03 mgr inż. Radosław Gordon
 • II DiRMiUO mgr inż. Ryszard Żełudziewicz
 • II MT mgr inż. Andrzej Dreas
 • III ESO C01 mgr Agata Kowalska
 • III ESO C02 dr Magdalena Ślączka-Wilk
 • III ESO C03 dr inż. Agnieszka Kalbarczyk-Jedynak
 • III DiRMiUO dr inż. Mariusz Sosnowski
 • III MT mgr inż. Marek Staude
 • IV ESO C01 dr inż. Waldemar Kostrzewa
 • IV ESO C02 mgr Konrad Marosek
 • IV DiRMiUO mgr inż. Marcin Matuszak
 • IV MT dr inż. Jacek Kaczmarek
 • IV ESO(8 sem.) mgr inż. Konrad Ćwirko
Kierownik dziekanatu
mgr Grażyna Hajder - tel.: 91 480-95-12

Sprawy studiów stacjonarnych
Ewa Kawecka - tel.: 91 480-95-94
mgr inż. Dorota Stochła - tel.: 91 480-95-13

Sprawy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
mgr Magdalena Cuper- tel.: 91 480-93-80