Wydział Mechaniczny

 
 
Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej

na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie
 
 
zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r.


  plik w formacie doc
     plik w formacie pdf