Wydział Mechaniczny

Ogłaszamy nabór na SZKOŁĘ LETNIĄ w ramach programu MELES (More Entrepreneurial Life at European Schools finansowanego z programu ERASMUS+)
Dwa projekty z udziałem naszej uczelni zdobyły dofinansowanie w pierwszym konkursie programu Interrreg Baltic Sea Region 2014-2020 .
Dnia 17 listopada 2015 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Waldemara Kostrzewy pt. "Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich".
W tym roku po raz kolejny Akademia Morska w Szczecinie zorganizowała warsztaty rozwijające umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów podczas ogólnopolskiego Design Thinking Week 2015 zorganizowanego i pod partonatem Stowarzyszenia Top 500 Innovators, MNiSW, NCBiR, PARP oraz Ambasady USA w Polsce. Patronat lokalny nad wydarzeniem objął J.M. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż., kpt. ż.w. Stanisław Gucma, ponadto naszymi lokalnymi partnerami były Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Policach, RCITT ZUT, Business Link Szczecin oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Konkursy na projekty w Horyzoncie 2020 adresowane do AM zostały ogłoszone, część z nich zamyka się już w styczniu 2016.