Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie - prof. dr hab. inż. Janusz Grabian zaprasza na seminarium, którego tematem będzie:
„Wytwarzanie, recykling oraz mechanizmy umocnień jednopolimerowych kompozytów poliestrowych.”

Dnia 14.04.2015 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kołodziejskiego pt. „Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej”.
MNiSW ogłasza nabór do konkursu w ramach ostatniej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Nagrodą jest 9-tygodniowy pobyt stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata. MNiSW poszukuje 180 osób, które nagrodzi wyjazdem w okresie lipiec-listopad br.
Zapraszamy wszystkich studentów Akademii Morskiej w Szczecinie do udziału w kolejnym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Biuro Karier AM. Tematem tegorocznej VII już edycji jest: „Woda, ogień, ziemia, powietrze- cztery żywioły, różne oblicza".