Wydział Mechaniczny

Od pewnego czasu jest w Polsce głośno o metodzie design thinking, m.in. dzięki festiwalowi Design Thinking Week, który po raz pierwszy odbył się w dniach 20-24 października 2014 roku. W wydarzeniu tym w 2014r. udział wzięło ponad tysiąc osób w 11 miastach Polski wyzwalając w sobie kreatywność, łamiąc schematy i współpracując z innymi, by osiągnąć wspólny, nadrzędny cel na rzecz innych.

Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza pracowników naukowo-badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie do udziału w śniadaniu biznesowym, czyli spotkaniu przedstawicieli nauki i biznesu, które ma na celu nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy przy realizacji wspólnych projektów, badań czy zleceń.
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego - prof. dr hab. inż. Oleh Klyus zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Waldemara Kostrzewy pod tytułem „Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich”, która odbędzie się dnia 17.11.2015r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.
ESABALT realizowany przez Wydział Nawigacyjny (kierownictwo prof. Zbigniew Pietrzykowski) otrzymał status flagship project w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR - Strategy for the Baltic Sea Region) i został dodany do Planu Działania w tej Strategii ogłoszonym w czerwcu br.
W dniach 15 -29 lipca 2015 r. na gorącej i pięknej, greckiej wyspie Chios odbyła się pierwsza szkoła letnia w ramach projektu MELES (More Enterpreunerial Life at European Schools – www.meles-project.eu). W zajęciach wzięło udział 40 uczestników z 8 krajów (Kostaryka, Ekwador, Niemcy Grecja, Honduras, Mozambik, Portugalia i Polska) z 5 uniwersytetów.