Wydział Mechaniczny

   W Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych przy ul. Podgórnej w dniu 08.03.2010 miało miejsce uruchomienie dwóch nowych dydaktyczno – naukowych pracowni: Pracowni Nowych  Technologii i Materiałów oraz Pracowni Badań Właściwości Fizykochemicznych Metali.  W uroczystości wziął udział JM Rektor Stanisław Gucma oraz zaproszeni goście.  
 
   W dniach od 1do 4 marca 2010 roku w Zadarze ( Chorwacja)  odbyła się „Safety on Board  Conference” ( konferencja bezpieczeństwa na statkach ) przeprowadzona przez firmę żeglugową Mitsui OSK Lines. W konferencji brał udział dr inż. starszy of. mech.  Włodzimierz Kamiński (ITESO).
 


   Przedstawiciele Wydziału Mechanicznego w ramach promocji naszej Uczelni i Wydziału odbywają spotkania z uczniami szkół średnich na terenie całego kraju.
 


   W dniach 9-10 lutego pracownicy WM reprezentowali AM w Szczecinie na VIII Targach edukacyjnych Absolwent 2010, które odbyły się w Zielonej Górze.


 
  
  
   Na Wydziale Mechanicznym AM, w roku akademickim 2009/2010 dwóch studentów z państw Unii Europejskiej: Igors Kurjanovics (Latvian Maritime Academy Łotwa) oraz Gregor Lewicar (University of Ljubljana Slowenia) odbyło w ramach programu ERASMUS, 6-miesięczne staże naukowe.