Wydział Mechaniczny

 

   W dniach 21-23 czerwca 2010 r. dr hab. inż. Cezary Behrendt prof. AM oraz dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM uczestniczyli w tradycyjnie organizowanej  przez Redakcję „Rynku Energii” (czasopisma o 9. punktach na liście  MNiSW) w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą X Konferencji Naukowo-technicznej „Rynek Gazu 2010”.
 
 
   Profesor dr hab. inż. Oleh Klyus w dniu 25 maja 2010 otrzymał z rąk Rektora Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego tytuł Doktora Honoris Causa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych i współpracę międzynarodową. Profesor zwyczajny Oleh Klyus ukończył w 1975 roku Wydział Transportu Instytutu Budowy Maszyn w Ługańsku na Ukrainie. W latach 1980-1983 był doktorantem Politechniki Odeskiej, po czym ponownie wrócił do Instytutu Budowy Maszyn w Ługańsku. Pracę doktorską obronił w roku 1984 we Wszechzwiązkowej Politechnice w Moskwie. Tytuł Docenta Uzyskał w 1988 roku. Pracę habilitacyjną obronił w roku 1998 na Politechnice Szczecińskiej. Tytuł Profesora otrzymał w roku 2004.


   Dwaj studenci Wydziału Mechanicznego – Jakub Perżyło (I rok) oraz Tomasz Grażyński (IV rok) specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych, zdobyli wraz z drużyną awans do I Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej. Rozegrano 22 mecze, które zakończyły się kompletem zwycięstw.
 
 
 
   W dniach 19-22 kwietnia pracownicy naszego Wydziału w ramach promocji odwiedzili kilka szkół w województwie lubuskim, m.in. w Zielonej Górze, Sulechowie i Gubinie.
 
 
   Zakład Fizyki Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zakład Fizyki Morza i Środowiska Instytutu Fizyki US, Katedra Fizyki Akademii Morskiej w Gdyni i instytut Oceanologii PAN w Sopocie zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję Naukową: "Problemy Fizyko-Chemiczne Ekologii Wód Naturalnych".