Wydział Mechaniczny

 
   W dniach 19-22 kwietnia pracownicy naszego Wydziału w ramach promocji odwiedzili kilka szkół w województwie lubuskim, m.in. w Zielonej Górze, Sulechowie i Gubinie.
 
 
   Zakład Fizyki Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zakład Fizyki Morza i Środowiska Instytutu Fizyki US, Katedra Fizyki Akademii Morskiej w Gdyni i instytut Oceanologii PAN w Sopocie zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję Naukową: "Problemy Fizyko-Chemiczne Ekologii Wód Naturalnych".
 

   W dniach 22-23 kwietnia 2010 w Kopalni Soli w Bochni odbyła się „Konferencja 2010 MSC.Software Simufact”, której organizatorem była firma EC Engineering z siedzibą w Krakowie. Na konferencji został wygłoszony referat autorów: Bolesław Kuźniewski, Zenon Grządziel, Stefan Berczyński pt.  „Modelowanie połączenia polietylenowej rury z obejmami ze stopu aluminium”.
 


   W dniach 15-16 kwietnia br. odbyło się czwarte już spotkanie z młodzieżą w ramach Stowarzyszenia Partnerstwa dla Morza. W spotkaniu uczestniczyli Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego Jacek Frydecki oraz Prodziekan Wydziału Mechanicznego Piotr Treichel.

 
 
   Na konferencji  „Symulacja 2010” zorganizowanej w dniach 25-26 marca w Sulejowie przez firmę  MESco  z Tarnowskich Gór,  referat  autorów Bolesława Kużniewskiego i  i  Zenona Grządziela :  „Badania doświadczalne i symulacja komputerowa obciążeń działających  na urządzenie tłumiące fale morskie”, został wyróżniony i będzie opublikowany w miesięczniku MECHANIK.