Wydział Mechaniczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 konkurs w Strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG 

Projekty składane w ramach konkursu mają dotyczyć jednego z poniższych obszarów problemowych: 
1. Technologie materiałów konstrukcyjnych. 
2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. 
3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. 
4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. 

Wynikiem projektów ma być opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.
Minimalna wartość projektów to 5 mln zł. a maksymalna 30 mln zł.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum naukowe składające się z minimum 3 partnerów (w tym min. 1 jednostka naukowa i minimum  1 firma). 

Minimalna wartość projektów to 5 mln zł. maksymalna 30 mln zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.
Rozpoczęcie naboru:  09 kwietnia 2018 r., koniec; 08 czerwca 2018 r. (godz. 15:00).

 

Ogłoszenie o konkursie >>>

Dokumenty konkursowe >>