Wydział Mechaniczny

Dnia 20 lutego 2018 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bryll pt. „Kształtowanie wybranych właściwości użytkowych i recykling jednopolimerowych kompozytów poliestrowych”.

Promotor:
  • dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. nadzw. AM z Akademii Morskiej w Szczecinie
Promotor pomocniczy:
  • dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Recenzenci:
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Walenty Rosłaniec  z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska z Politechniki Poznańskiej.

Pani Katarzyna Bryll jest absolwentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, który ukończyła z tytułem magistra inżyniera w 2012 roku.  Od 2012 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii Materiałów Okrętowych Instytutu Podstawowych Nauk Technicznych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego AM  z dnia 19.05.2015 roku wszczęty został przewód doktorski Ww. Celem rozprawy doktorskiej była analiza wpływu uwarunkowań materiałowo-technologicznych jednopolimerowych kompozytów poliestrowych z folii komercyjnej i odpadowej na ich właściwości użytkowe. Recykling tych tworzyw oraz określenie parametrów tego procesu wraz ze wskazaniem zastosowania kompozytów jednopolimerowych jako alternatywy dla laminatów z włóknem szklanym. Kompozyty wytworzono i przetwarzano metodą film-stacking. Badano wybrane właściwości mechaniczne, fizyczne i użytkowe. Kompozyty jednopolimerowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie np. na materiały lekkie, wytrzymałe i ulegające pełnemu recyklingowi materiałowemu po zakończeniu użytkowania.

W wyniku przeprowadzonej obrony Rada Wydziału Mechanicznego AM dnia 20.02.2018 roku przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej  i nadała mgr inż. Katarzynie Bryll stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w specjalności wytwarzanie i recykling kompozytów polimerowych.

Serdeczne gratulacje!