Wydział Mechaniczny

W dniach 28.09.2016 14.10.2016  zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania się  na wyjazdy ERASMUS+  na studia w roku akademickim 2016/2017 (w semestrze letnim).To już ostatnia szansa na wyjazd na studia w roku akademickim 2016/2017. 

Wyjazdy ERASMUS+ na studia  to szansa dla  studentów na spędzenie semestru lub roku akademickiego na zagranicznej Uczelni współpracującej z AM i realizacja tam uzgodnionego programu studiów. Wyjazd taki to świetna okazja by podnieść kwalifikacje językowe, poznać bliżej inne kultury oraz zdobyć przyjaciół z całej Europy a także zdobyć międzynarodowe doświadczenie które w przyszłości docenią pracodawcy.

Oprócz samej możliwości wyjazdu w  programie ERASMUS+  przyznaje się  studentom stypendia, które umożliwiają sfinansowanie kosztów pobytu, zakwaterowania czy podróży. Obecnie przyznawane są dwa rodzaje stypendiów – stypendia POWER dla studentów, którym przyznano stypendia socjalne i studentów niepełnosprawnych oraz standardowe stypendia programu ERASMUS+ dla wszystkich pozostałych studentów.

CO  WARTO WIEDZIEĆ O WYJAZDACH ERASMUS+

STAWKI STYPENDIÓW ERASMUS+  / WYŻSZE STYPENDIA DLA STUDENTÓW ZE STYPENDIUM SOCJALNYM

UCZELNIE PARTNERSKIE AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+?

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zainteresowanych  zapraszamy również na spotkania informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i praktyki :