Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP

lp.

Tryb działania

Akt prawny

1.

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Morskiej


PO.11/2015
uchwała nr 11/2015 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20.05.2015 r.

2.

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej


PO. 5/2014
uchwała nr 09/2014 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.05.2014 r.

3.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Akademii Morskiej


PO. 6/2013
uchwała nr 06/2013 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24.04.2013 r.


PO. 9/2014
uchwała nr 14/2014 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 18.06.2014 r.

4.

Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Morskiej w Szczecinie


PO. 7/2015
uchwała nr 04/2015 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 25.03.2015 r.

5.

Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie


PO. 8/2015
uchwała nr 07/2015 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 22.04.2015 r.

6.

Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie


Zarządzenie Nr 31.2015
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 30.09.2015 r.

7.

Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Akademii Morskiej w Szczecinie


zarządzenie nr 11/2013 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 24.04.2013 r., z późn. zm.

8.

Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Morskiej w Szczecinie


zarządzenie nr 15/2013 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20.05.2013 r., z późn. zm.

9.

Regulamin Studenckiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Szczecinie


Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 11.04.2013 r., z późn. zm.

10.

Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów Akademii Morskiej w Szczecinie


zarządzenie nr 25/2012 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 08.11.2012 r., z późn. zm.

11.

Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza studentom Akademii Morskiej w Szczecinie i innym osobom


zarządzenie nr 26/2012 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 08.11.2012 r., z późn. zm.