Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Nawigacyjnego w dniu 07.06.2016 wybrało Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych na kadencję 2016-2020.
Prodziekanem ds. Studiów Stacjonarnych został dr inż. Zbigniew Szozda.