1. Dnia 30.06.2017 roku Komisja Konkursowa w Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko wykładowcy języka angielskiego w SNJO dokonała wyboru kandydata z największymi kwalifikacjami tj. mgr Agnieszkę Misiak.
     
  2. Dnia 30.06.2017 roku Komisja Konkursowa w Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko wykładowcy języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego w SNJO dokonała wyboru kandydata z największymi kwalifikacjami tj. mgr Joannę Kowalczyk.
Dnia 17.06.2014 roku Komisja Konkursowa w Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego w SNJO dokonała wyboru kandydata z największymi kwalifikacjami tj. mgr Małgorzatę Zgrych.
Studium Nauki Języków Obcych uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonych konkursów na starszego wykładowcę i lektora dokonano wyboru kandydatów z największymi kwalifikacjami tj. mgr Irenę Góra-Kosicką oraz mgr Joannę Kowalczyk.

Wydział Nawigacyjny

przejdź...

Wydział Mechaniczny

przejdź...

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

przejdź...