Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko  wykładowcy języka angielskiego w Studium Nauki Języków Obcych.
Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko  wykładowcy języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego w Studium Nauki Języków Obcych.
Dnia 17.06.2014 roku Komisja Konkursowa w Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego w SNJO dokonała wyboru kandydata z największymi kwalifikacjami tj. mgr Małgorzatę Zgrych.
Studium Nauki Języków Obcych uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonych konkursów na starszego wykładowcę i lektora dokonano wyboru kandydatów z największymi kwalifikacjami tj. mgr Irenę Góra-Kosicką oraz mgr Joannę Kowalczyk.

Wydział Nawigacyjny

przejdź...

Wydział Mechaniczny

przejdź...

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

przejdź...