Wydział Nawigacyjny

W dniach 27-29 września w Barcelonie odbyło się 5. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dotyczące Sensorów  (5th International Symposium on Sensor Science).  W Sympozjum wzięli udział naukowcy z całego świata, m. in. z USA, Indii, Izraela, Albanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. W sympozjum uczestniczył przedstawiciel Wydziału Nawigacyjnego (Instytutu Geoinformatyki) dr Grzegorz Stępień, który w części posterowej przedstawił pracę pt.:  Method of the determination of exterior orientation of sensors in Hilbert type space (Metoda określania orientacji zewnętrznej sensorów w przestrzeni Hilberta).

Szkolenie pt.: Bazy własności przemysłowej – jak szukać? odbędzie się 18 października br. w godzinach 9:45-11:15 w sali komputerowej 265. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ze względu na charakter szkolenia, liczba miejsc ograniczona.
24 października, Szczecinek, dla naukowców i przedsiębiorców. Spotkanie biznesowe pomiędzy zachodniopomorskimi naukowcami oraz przedsiębiorcami. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz pozyskania funduszy na projekty innowacyjne. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z CTTM.

W październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został włączony do Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty od 8:00-15:00 w pokoju 131, telefon 735