w Obiekcie Dydaktycznym, ul. H. Pobożnego 11
wymiar 0,5 etatu (2 osoby)

Wymagania:

 • zaangażowanie w pracę,
 • wykształcenie podstawowe (mile widziane średnie zawodowe),
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.

Gwarantujemy:

 • umowę o pracę,
 • elastyczny harmonogram dyżurów,
 • pracę w miłej atmosferze.

Zadania:

 • ochrona mienia znajdującego się w obiekcie,
 • wydawanie kluczy upoważnionym osobom,
 • kontrola osób wchodzących i przebywających w obiekcie,
 • obserwacja monitoringu,
 • pełnienie służb zgodnie z harmonogramem.

Wymagane dokumenty:

 • CV.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 14.10.2018r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Z dopiskiem: „Praca: Starszy strażnik ochrony mienia AM”. Oferty można składać także osobiście w SDM Pasat, ul. Starzyńskiego 9, pokój nr 200 (tel. 091 48 09 609).
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

w obiekcie: Pływalnia, ul. Starzyńskiego 9a

Wymagania:

 • aktualne uprawnienia Ratownika Wodnego zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • zaangażowanie w pracę,
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.

Gwarantujemy:

 • umowę o pracę,
 • elastyczny harmonogram dyżurów,
 • pracę w miłej atmosferze.

Zadania:

 • pełnienie dyżuru ratownika wodnego na wyznaczonym stanowisku zgodnie
  z harmonogramem pracy ratowników,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • prowadzenie ewidencji zużytych środków medycznych,
 • bieżące prowadzenie Dziennika Pracy Ratownika,
 • prowadzenie Dziennika Punktu Sanitarnego,
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem sanitarnym basenu,
 • przygotowanie basenu do zawodów i imprez pływackich.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopia dokumentów (skan)  potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 30.09.2018r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
z dopiskiem; „Praca - ratownik Pływalnia AM”.

Oferty można składać także osobiście w obiekcie Pływalni, pokój nr 4 (tel. 91-4809762). Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.