Wymagania:

 • dyplom morski - oficera elektroautomatyka okrętowego  na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej,
 • przeszkolenia w zakresie kwalifikacji morskich zgodnie z Konwencją STCW,
 • świadectwo zdrowia dla marynarzy (w razie braku ww. świadectwa gotowość wykonania w przychodni uczelnianej AM w Szczecinie).

Zadania:

 • dbałość o sprawność urządzeń elektrycznych i układów automatyki,
 • dbałość o utrzymanie czystości w pomieszczeniach technicznych,
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej elektrycznych systemów awaryjnych,
 • planowanie serwisów,
 • udział w przeglądach i remontach maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dbałość o racjonalną gospodarkę materiałami i częściami zamiennymi,
 • współpraca z biurem armatora,
 • sporządzanie sprawozdań o stanie technicznym urządzeń,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z praktykantami.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopia dokumentów (skan) potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • informacja o dotychczasowym zatrudnieniu na statkach.

Oferujemy:

 • pracę w ramach zatrudnienia na umowę o pracę,
 • kabinę służbową z węzłem sanitarnym,
 • pakiet świadczeń w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Oferty (list motywacyjny + CV) prosimy przesyłać do dnia 20.11.2018r. na elektronicznie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności) znajduje się na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie  www.am.szczecin.pl