Microsoft DreamSpark – program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych.

Przystąpić do programu mogą jedynie studenci i pracownicy uczelni zarejestrowanych w programie.

Linki:
1. Więcej informacji:
http://sppilotco1.microsoft.com/education/pl-pl/uczelnie/Pages/DreamSpark.aspx

2. Lista oprogramowania dostępnego w ramach programu
http://sppilotco1.microsoft.com/education/pl-pl/uczelnie/Pages/DreamSpark-Premium-Lista-Oprogramowania.aspx

Procedura rejestracji 
Wszyscy studenci AM mają automatycznie tworzone konta w systemie Microsoft DreamSpark (dawne MSDNaa) w momencie rozpoczęcia nauki. Link aktywacyjny przysyłany jest na konto studenta utworzone na platformie Office 365, tj.
<nr_albumu>@s.am.szczecin.pl
Konta DreamSpark tworzone są na okres do końca każdego semestru i przedłużane jedynie studentom kontynuującym naukę w AM Szczecin.

Strona logowania dla zarejestrowanych użytkowników: http://dreamspark.am.szczecin.pl/