Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP

Lp.

Przedmiot kontroli

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

1.

Działanie w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” POIG.01.01.03-00-001/08

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.02.2015

2.

Projekt „Opracowanie programów szkoleniowych dla rybaków i osób związanych z gospodarką rybną kluczem do bezpiecznego rybołówstwa” OR16-61720-OR1600008/12

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

12.03.2015

3.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21.08.2015

4.

Projekt „Zmniejszenie zużycia paliwa i obniżenie toksycznych gazów wylotowych silników rybackich jednostek pływających”  PO.3.5/OR/16/02/15

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

20.03.2015

5.

30.06.2015

6.

Projekt „MarTech_LNG – Marine Competence, Technology and Knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas) in the South Baltic Sea Region”

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

26-27.03.2015

7.

Projekt „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie” WND-RPZP.01.02.02-32-001/11

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

04.-05.05.2015

8.

Projekt „Kariera inżyniera”
POKL.04.01.01-00-008/14

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

06.-09.07.2015

9.

Projekt „MARINE POWER – Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie”
POKL.04.03.00-00-093/12

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

06.-09.07.2015

10.

Projekt „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” WND RPZP.01.02.02-32-004/14

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

30.11.-01.12.2015

11.

Kontrola przestrzegania przepisów dot. higieny pomieszczeń i sprzętu na Osiedlu Akademickim w Obiekcie Dydaktycznym na ul. Szczerbcowej 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

09.12.2015

12.

Projekt „ Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu jako nowoczesnego narzędzia szkoleniowego” BKM16-61720-OR1600006/10/15

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

17.12.2015