1. Badania statutowe na Wydziale Nawigacyjnym 2016 r.
   - potencjał badawczy - wykaz
   - młodzi naukowcy - wykaz

2. Badania statutowe na Wydziale Mechanicznym 2016 r.

   - potencjał badawczy - wykaz

   - młodzi naukowcy - wykaz

3. Badania statutowe na Wydziale I-ET 2016 r.
   - potencjał badawczy - wykaz
   - młodzi naukowcy - wykaz