List od Pani Minister prof. Barbary Kudryckiej dotyczący broszur informacyjnych skierowanych do studentów oraz młodych naukowców, a także elektroniczne wersje broszur w formacie pdf.

Biuro Karier AM zaprasza studentów i absolwentów na bezpłatny warsztat pt. "Autoprezentacja".

Akademia Morska nawiązała współpracę z dwiema nowymi Uczelniami w ramach programu Erasmus tj.  Fontys University of Applied Sciences z Holandii oraz Okan University z Turcji.

Wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW, a także wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom.

Spotkanie z noblistą prof. Robertem Huberem i dyskusje o karierze naukowej w Polsce oraz finansowaniu badań to  elementy przewidziane w ramach Forum Młodych Uczonych, które odbędzie się 18 kwietnia w Warszawie. Zgłoszenia trwają do 4 kwietnia.

W dniu 23.03.2013r. na szczecińskiej pływalni „Floating Arena”, która w ubiegłym roku gościła zawodników podczas Mistrzostw Europy odbył się Półfinał A AMP w Pływaniu.

15 marca 2013 r. studenci oraz pracownicy WIET dostali możliwość twórczego „wyżycia się”! Tematem przewodnim była „Nasza Akademia”. Do dyspozycji były flipcharty, na których można było pisać i rysować oraz stanowisko do prototypowania.
Oświadczenie Prezydium KRASP w sprawie przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich

Czworo pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie zostałolaureatami prestiżowego programu stażowego TOP 500 INNOVATORS – Science, Management, Commercialization.

Kilkudniowa wizyta rektora Azerbejdżańskiej Państwowej Akademii Morskiej
w Baku - prof. Rasima Bashirova na Akademii Morskiej w Szczecinie to efekt współpracy nawiązanej przez obie uczelnie.

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na „Drzwi otwarte” w terminie 15-16 marca 2013r. - to świetna okazja do poznania specyfiki Uczelni i podjęcia trafnych decyzji dotyczących wyboru studiów.

W dniach 5-9.03.2013 Akademia Morska w Szczecinie wzięła udział w najważniejszych międzynarodowych targach technologii informatycznych i przemysłu cyfrowego CeBIT 2013 w Hanowerze.
Rekrutacja na staż zagraniczny dla studentów stacjonarnych II i III roku kierunków inżynierskich mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn będących uczestnikami projektu "KIERUNKI ZAMAWIANE – Mechatronika oraz Mechanika i Budowa Maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie" zostaje przedłużona do 15 marca godz. 15.00.

Dokumenty i szczegółowe informacje na http://zamawiane.am.szczecin.pl/2010/aktualnosci.php
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało warsztaty poświęcone europejskiemu programowi globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa Copernicus (GMES). Warsztaty odbyły się w dniu 28 lutego br. Współorganizatorem szkoleń jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). W warsztatach wzięli udział przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora kosmicznego, instytucji naukowych i naukowo-badawczych oraz administracji, zajmujących się tematyką obserwacji Ziemi. W programie uwzględniono m.in. kwestie związane z finansowaniem programu, przygotowaniem wniosków aplikacyjnych i poszukiwaniem partnerów. Akademię Morską repreznetowali dr inż. Maciej Gucma, oraz mgr inż. Rafał Gralak.
Projekt pn. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu, jako nowoczesnego narzędzia szkoleniowego” otrzymał wyróżnienie miesięcznika „Świat Biznesu” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2012.