14 czerwca 2012r w sali senatu odbyło sie podpisanie porozumienia Akademii Morskiej z duńskim koncernem KK-Electronic Polska w ramach którego formalnie możemy rozpocząć wspieranie prowadzenia procesu dydaktycznego uczelni zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów. W ten sposób firma będzie brać udział w kształceniu przyszłych pracowników. Dzięki porozumieniu o współpracy pomiędzy Akademia Morską a firmą KK-Electronic Polska, przedsiębiorstwo uzyska możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia studentów. 
Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunkach Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia na Pomorzu Zachodnim uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunku Informatyka. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
Katedra Geoinformatyki w imieniu Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Miasta Szczecin oraz Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ma zaszczyt zaprosić na Światowe Dni Hydrografii, które odbędą się w dniach 23-24 czerwca 2012 przy Wałach Chrobrego. W ramach Światowych Dni Hydrografii zostanie zaprezentowana jednostka Akademii Morskiej - Hydrograf XXI oraz jej wyposażenie, min. sonar oraz sondy hydrograficzne.
04 czerwca 2012 odbyły się obrady Jury, w których uczestniczyli przedstawiciele współorganizatorów oraz Akademii Morskiej - obradom przewodniczył Robert Stachnik (fotoreporter PAP).
Tradycją jest, że każdego roku akademickiego pod koniec semestru letniego Akademia Morska jest organizatorem imprezy sportowej pod nazwą „Szalupiada” podczas której odbywają się wyścigi łodzi szalupowych typu „DZ” na rzece Odrze. W tym roku zawody odbyły się 2 czerwca na Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ulicy Ludowej.
Chcesz poznać szczecińską Akademię Morską - obejrzeć nowoczesne laboratoria, symulatory i pracownie? Przyjdź na "Drzwi Otwarte Akademii Morskiej w Szczecinie" - zapraszamy 9 czerwca 2012 (sobota).
Podczas gdy większość pracowników Akademii Morskiej spędzała sobotę pracującą (26.05) w swoich biurach, pracownicy Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich i Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego czynnie uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Siódmego maja 2012 roku w budynku Katedry Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 46, odbyły się warsztaty Open Street Map. Zostały one przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia Open Street Map Polska – pana Marka Strassenburg-Kleciaka oraz pana Pawła Mrówkę. Warsztaty były zorganizowane przez studentów II roku Geodezji i Kartografii AM w Szczecinie, a wzięło w nich udział przeszło 90 osób.
W dniach od 16 do 25 maja 2012r. w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 90. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC 90). Jednym z członków delegacji Polski był pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. Zbigniew Szozda, który jest Przewodniczącym Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich (SLF). Jednym z jego zadań w trakcie Sesji było reprezentowanie Podkomitetu SLF, udzielanie informacji, wyjaśnień i prezentowanie ustaleń wynikających z prac Podkomitetu SLF.
W dniach 21 i 22 maja studenci drugiego i czwartego roku wydziałów nawigacyjnego i mechanicznego, pod opieką prorektora elekta dr inż. II of. mech. Piotra Treichela, wzięli udział w Europejskich Dniach Morza w Goteborgu w Szwecji. Studencka wyprawa na Europejskie Dni Morza, na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin, zorganizowana została w ramach Baltic University Programme (koordynowany przez Uniwersytet w Uppsali), w którym nasza Uczelnia bierze czynny udział. W wyprawie uczestniczyli także studenci ze Szwecji, Finlandii, Rosji, Łotwy i Estonii.
25 maja 2012 Akademie Morską w Szczecinie odwiedzili reprezentanci kadry Polsk w skokach narciarskich. Goście zwiedzili planetarium, ECDIS, Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG oraz Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego.
W dniach 21 – 25 maja 2012 r. w Goteborgu odbywają się Międzynarodowe Dni Morza. W uroczystościach biorą udział pracownicy i studenci Akademii Morskiej w Szczecinie - prorektor ds. nauczania dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski i prorektor elekt dr inż. II of. mech. Piotr Treichel oraz piętnastu studentów wydziałów Mechanicznego i Nawigacyjnego. Przedstawiciele naszej uczelni popłynęli do Szwecji na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin. Na miejscu biorą udział w licznych panelach dyskusyjnych.
Biuro Karier, w ramach cyklu "Oko w oko z pracodawcą", zaprasza studentów na spotkanie z reprezentantami firmy EPA Marine, kiedy: wtorek 22.05.2012 r., gdzie: sala 180 (ul. Wały Chrobrego) o której: w godz. 10:40 - 11: 25
W dniu 11 maja 2012r. studenci II roku kierunku nawigacja, członkowie Koła Naukowego METACENT, wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku. W ramach warsztatów studenci mieli okazję zapoznać się z technikami i urządzeniami stosowanymi przy badaniach modelowych statków oraz z bieżącą działalnością Ośrodka, w tym z możliwościami zatrudnienia się w Ośrodku, odbycia tam stażu lub praktyki.