Konkurs dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, zespołów badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub innych osób będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzających podjąć prace badawcze.

Akademia Morska w Szczecinie i Zachodniopomorski Szlak Żeglarski podpisały list intencyjny w sprawie współpracy. Płaszczyzną porozumienia jest, unikalna w skali Polski, specjalność Eksploatacja Portów Jachtowych prowadzona na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
W Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie od 8 do 15 maja odbywają się wydarzenia związane z XIV Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek pod hasłem "Biblioteka. Oczywiście!".
Dialog międzynarodowy, wymiana dobrych praktyk, wiedzy oraz doświadczeń – to cele międzynarodowego spotkania przedstawicieli uczelni wyższych w Akademii Morskiej w Szczecinie, STAFF WEEK 2017.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ofertami zagranicznych staży, szkoleń i wydarzeń – KADRA 4/2017, które kierujemy do kadry akademickiej.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Instytut Zarządzania Transportem Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski zapraszają na konferencję naukową Porty Morskie 2017, która odbędzie się 11 maja 2017 r.  w Starej Rzeźni w Szczecinie.
Centrum Kompetencji oraz Klaster LNG zrzeszające kraje regionu Morza Bałtyckiego zostały powołane, by wzmocnić i rozwijać międzynarodową współpracę w dziedzinie LNG (liquefied natural gas). Porozumienia w sprawie powołania organizacji zostały podpisane 26 kwietnia w Wilnie, podczas konferencji Go LNG – Building LNG competence and business partnership for the Baltic Sea Region.
Możliwość pozyskiwania energii z fal morskich zaczyna przybierać realną formę – a to za sprawą Wave-Eco – nowatorskiego rozwiązania, które rozwijane przez Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie.

Akademia Morska w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprosiła do udziału w X jubileuszowym Konkursie Geograficzno-Nautologicznym.

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Tegoroczna, trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Myślenia Projektowego dotyczy budowania zaufania społecznego. W dniach 8-14 maja w kilkunastu największych miastach w Polsce, m.in. w Szczecinie, środowiska biznesu, nauki i sektora społecznego będą współpracować na rzecz rozwiązywania codziennych problemów Polaków związanych z zaufaniem. 
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.