Współpraca międzynarodowa prowadzona jest w Akademii Morskiej w Szczecinie od wielu lat. Szczególną rolę w pracach odgrywają programy europejskie. Dlatego też, Biuro Karier AM wraz z Działem Spraw Morskich i Praktyk po raz pierwszy zorganizowało: Staff Mobility, INTERNATIONAL STAFF TRAINING WEEK, organizowany w ramach Międzynarodowego Programu Erasmus+.
SCORE - Scoreboard of Competitiveness of European Transport Manufacturing Industry to tytuł projektu z programu Horyzont 2020, który został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Europejską. Jednym z partnerów projektu jest Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii.
W dniach 18-21 maja br. Akademię Morską w Szczecinie odwiedzili przedstawiciele naszego strategicznego partnera zagranicznego tj.  wydziału morskiego  Politechniki Katalońskiej w Barcelonie (Univesitat Politechnica de Catalunya - Facultat Nautica de Barcelona UPC FNB). W skład delegacji wchodzili Pan Santiago Ordás Jiménez - Dziekan Wydziału, Pani Claudia Barahona Fuentes Prodziekan Wydziału odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, Pani Marcel∙la Castells Sanabra, odpowiedzialna za współpracę naukową wydziału oraz Pan Jordi Torralbo Gavilan odpowiedzialny za kursy i szkolenia w UPC.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Akadem Morska w Szczecinie serdecznie zapraszają na seminarium dla studentów i absolwentów pt. „ Dzień dobry biznes” . Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2016 r., godz. 9.30 - 12.30 w sali nr 5, Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu, ul. Szczerbcowa 4 w Szczecinie.
Studenckie Koło Naukowe Grupa.NET z Wydziału Informatyki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Szczecińskim ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów oraz uczniów szkół średnich ze Szczecina do  udziału w hackathonie, który organizuje. Hackathon jest to 24 godzinny event podczas którego będziecie tworzyć aplikację na temat, który zostanie wam podany na miejscu.
W dniu 19 maja 2016 w ramach obchodów Juwenaliów odbyły się rozgrywki sportowe dla studentów AM. 
Płatne staże trwające 3 miesiące!  Łącznie 360 h, 120 h miesięcznie w trybie ustalanym indywidualnie dla każdego stażysty.
W dniu 19 maja 2016 o godz. 9.45 w sali nr 13 (budynek główny AM) odbędzie się wydarzenie związane z językiem hiszpańskim.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
W dniu 11/05/2016 naszą Uczelnię odwiedziła dwuosobowa delegacja przedstawicieli Generalnej Komisji Portów  Królestwa Arabii Saudyjskiej w składzie Inż. Mohammed Al Jandoul oraz kapitan Jamal Farhat Al Ghamdi. Wizyta była częścią III posiedzenia Polsko-Saudyjskiej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej. Akademia Morska w Szczecinie została zarekomendowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako ważny punkt wizyty studyjnej grupy roboczej ds. gospodarki morskiej.
W ramach obchodów święta w naszej Uczelni w dniu 11.05.2016 SWFiS oraz AZS przygotowali dla studentów i pracowników konkurencje rekreacyjno- sportowe, które uatrakcyjniły odbywający się na świeżym powietrzu piknik. Każdy mógł wziąć udział w pięciu konkurencjach wymagających nie tylko umiejętności sportowych, ale także sprytu, cierpliwości i szczęścia.

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.