Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie, w dniu 12.07.2016 r. zakończono pierwszą rekrutację na studia 2016/17. Jej wyniki opublikowane zostały na stronie internetowej w dniu dzisiejszym.
Informacje o przyjęciu na studia można sprawdzić logując się danymi podanymi w trakcie rejestracji, w zakładce: http://www.rekrutacjawww.am.szczecin.pl/ lub na tablicach informacyjnych przed dziekanatami.
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie:
 • art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, zm. Dz.U. z  2015 r. poz. 357, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198, Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, Dz.U. z 2014 r. poz. 1004, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 7, Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, Dz.U. z 2013 r. poz. 1588, Dz.U. z 2013 r. poz. 1005, Dz.U. z 2013 r. poz. 829, Dz.U. z 2013 r. poz. 675, Dz.U. z 2012 r. poz. 1544, Dz.U. z 2012 r. poz. 742, Dz.U. 2011 Nr 84, poz. 455) zwanej dalej ustawą,
 • uchwały nr 9/2014 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie zwanej dalej uchwałą,
podjęły decyzję o uruchomieniu dodatkowych naborów uzupełniających.

Wydział Nawigacyjny

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie.
Termin naboru na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:
 • geodezja i kartografia, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 25 września 2016 r., ogłoszenie wyników 27 września 2016 r.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia
stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Wydział Mechaniczny 

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie.
Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • logistyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie.
Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach: transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,

składanie dokumentów na studia stacjonarne (w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, pok. 17) do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Trwa nabór na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • transport, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • logistyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia niestacjonarne II stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów na studia niestacjonarne (w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, pok. 16) do 25.09.2016 r., ogłoszenie wyników 30.09.2016 r.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
30 czerwca 2016r. w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Szczecinie, odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczestnikom V-tej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska” prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. W spotkaniu udział wzięli prorektor ds. Nauczania dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel oraz dziekan WIET dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. nadzw. AM.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Dnia 29.06.2016 r odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport Pani mgr inż. Kingi Łazugi nt.: Model optymalnego rozmieszczenia sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych"
Dnia 29 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie transport Panu dr inż. Wojciechowi Ślączce z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
Podczas 51. edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, która odbyła się 19-24 czerwca br., pięćdziesięcioosobowy Chór Akademii Morskiej pod dyr. Sylwii Fabiańczyk - Makuch triumfował w konkursie muzyki współczesnej otrzymując​​ Złoty Dyplom, Nagrodę Burmistrza Miasta Międzyzdroje, a przede wszystkim tytuł Grand Prix - miano najlepszego chóru spośród wszystkich chórów festiwalowych. Zespół zebrał wiele pochlebnych opinii od członków międzynarodowego jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka, którzy szczególnie docenili muzykalność, walory artystyczne oraz kulturę wokalną zespołu.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
24 czerwca 2016 r. studenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunek "Geodezja i kartografia" (rocznik 2012/2013) uzyskali absolutorium.
24 czerwca 2016 r. studenci Wydziału Mechanicznego (rocznik 2012/2013) uzyskali absolutorium. Uroczyste spotkanie z władzami i pracownikami uczelni miało miejsce w Sali Senatu.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru – „Z nami w świat – aktualne zagraniczne oferty nauki i pracy dla studentów 6/2016” redagowanego przez Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej

Szanowni Kandydaci,
Dnia 20.06.2016 r. rozpoczyna się rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.