Jest nam miło zakomunikować, iż zgodnie z oficjalną informacją Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International z dn. 17 listopada 2017, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie uzyskały ocenę jakości wydawniczej wyrażonej wskaźnikiem ICV 2016 równą 90,35.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Problemy władz regionów dotkniętych kataklizmem, najtrudniejsze momenty akcji powodziowej, a także wnioski, jakie wyciągnięto z tragicznych wydarzeń i ich wpływ na dzisiejsze funkcjonowanie miast nadodrzańskich – spotkanie w Zakrzowie stało się okazją do poruszenia wielu ważnych tematów.
Akademia Morska w Szczecinie przystąpiła do zawiązanego przez grupę polskich uczelni Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność. 
Studenci Akademii Morskiej uczesniczyli aktywnie w kweście na rzecz pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza".
8 i 9 listopada w Akademii Morskiej w Szczecinie odbył się oficjalny Kick-Off projektu Academic Business Coach – MELES 2.0: w Szczecinie spotkali się partnerzy tego unikalnego przedsięwzięcia. Wspólnie podsumowali swoje działania, a także zaplanowali kolejne etapy pracy w ramach projektu.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Spotkajmy się 23 i 24 listopada 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ofertami zagranicznych staży, szkoleń i wydarzeń – KADRA 8/2017, które kierujemy do kadry akademickiej.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zmagań językowych.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Akademia Morska w Szczecinie znalazła się w gronie uczelni, które przystąpiły do pilotażowego programu "Legia Akademicka".

W Akademii Morskiej w Szczecinie gościliśmy przedstawicieli Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Obrady komitetu uświetnił swoją obecnością Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk.
W dniu 25.10.2017 r. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch uświetnił uroczyste rozpoczęcie II Spotkania Ministrów Transportu (TMM) oraz Forum Biznesu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin odbywające się w Warszawie na Stadionie Narodowym.