W związku z przygotowaniem do uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się obowiązkowe przygotowanie do defilady. Treningi odbywać się będą wg niżej przedstawionego harmonogramu.
W związku z powstaniem oszczędności w projekcie CZAS NA STAŻ Akademia Morska w Szczecinie wystąpiła o zgodę do NCBiR na przedłużenie części staży do czterech miesięcy.
Akademia Morska w Szczecinie pozyskała blisko 2 mln zł na realizację staży dla studentów studiów I stopnia w ramach projektu CZAS na STAŻ II. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2018 r. do września 2019 r. Ze wsparcia będą mogli skorzystać już wiosną 2018 studenci 5 kierunków WIET i WN, którzy obecnie są na ostatni semestrze studiów I stopnia.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.  

4 sierpnia Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych do Akcji 2

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Z głębokim żalem żegnamy
śp.
prof. dr hab. inż.

Bolesława Kuźniewskiego
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w latach 2002 – 2008

Odszedł człowiek prawy, którego wieloletnia działalność organizacyjna, naukowa i dydaktyczna oraz osobisty autorytet
wywarły znaczący wpływ na kształt uczelni a także losy wielu związanych z nią ludzi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00
na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają

Rektor, Senat,
pracownicy i studenci
Akademii Morskiej w Szczecinie

W październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został włączony do Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Decyzją dziekanów Wydziałów Nawigacyjnego, Mechanicznego oraz Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, ogłaszamy drugi nabór na studia stacjonarne.
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza zainteresowanych maturzystów na kurs z matematyki, przygotowujący do poprawkowego egzaminu maturalnego.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Wielkie żeglarskie święto – finał regat The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie, był jednocześnie okazją dla Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie do zaangażowania się w trzy wielkie artystyczne wydarzenia. To wielki sukces zespołu pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch.