Kierunek nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 000 000 zł dotacji na realizację programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Zachodniopomorskim Oddziale Polskiego Związku Głuchych w którym uczestniczyli mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki, prodziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz dr Piotr Borkowski, z-ca dyrektora Instytutu Technologii Morskich. Spotkanie miało na celu ustalenie wstępnych szczegółów długofalowej współpracy pomiędzy Akademią Morską, a Polskim Związkiem Głuchych. 
Coroczne wyjazdy do szkół średnich promujące Akademię Morską w Szczecinie
W dniu 13 listopada 2012 roku odbyła się po raz trzeci rywalizacja wyłaniająca najlepszego nauczyciela akademickiego, studenta i wydział Akademii Morskiej w ergometrze wioślarskim, dyscyplinie sportowej, w której reprezentanci naszej Uczelni osiągają najwyższe wyniki sportowe zarówno na arenie lokalnej jak i ogólnopolskiej.
Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza na szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej w AM”, które odbędzie się w Sali Senatu 6 grudnia (czwartek) w godz. 10.00-11.50. Do uczestnictwa zapraszamy szczególnie pracowników naukowych Akademii Morskiej jak również wszystkie osoby zainteresowane kwestiami własności intelektualnej.
W ramach realizowanego programu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży pod patronatem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia studenci z Politechniki Sankt-Petersburskiej i Uniwersytetu Komunikacyjnego w dniu 12.11.2012 odwiedzili Akademię Morską w Szczecinie. Zapoznanie się z kulturą polską i przestrzenią miejską Szczecina zostało wzbogacone spotkaniami z przedstawicielami władz Akademii Morskiej oraz prezentacją bazy dydaktycznej i laboratoryjnej.
The Baltic University Programme (BUP) to międzynarodowe zrzeszenie 225 uczelni wyższych działających w rejonie Morza Bałtyckiego. Siedziba główna Programu znajduje się w Szwecji na Uniwersytecie w Uppsali. Pracę Programu koordynują Rada BUP i  krajowe centra BUP, znajdujące się w 12 państwach. Program działa już ponad 20 lat. Koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w rejonie Morza Bałtyckiego. Podstawowymi formami działalności BUP są: opracowywanie wspólnych programów nauczania i materiałów dydaktycznych, konferencje i szkolenia nauczycieli akademickich, konferencje studenckie, tworzenie platformy dla wspólnych badań i projektów.
6 listopada 2012 w Sali Tradycji na Akademii Morskiej w Szczecinie w obecności Prezesa Polaris Maritime Services Ltd, kpt. ż. w. Michała Czerepaniaka, oraz Prorektora ds. Morskich, dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka odbyło się podpisanie umów stypendialnych. Stypendystami zostało 5 studentów II roku z Wydziału Mechanicznego oraz student III roku z Wydziału Nawigacyjnego.
Umowy gwarantują studentom bezzwrotne stypendia do końca nauki, odbycia praktyki morskiej oraz zatrudnienie w wymiarze dwóch lat na statkach należących do sponsora bądź będących pod zarządem sponsora po zakończeniu studiów.
Biuro Karier zaprasza studentów AM na szkolenie pt. " Corel DRAW! - poziom podstawowy", które rozpoczyna się 20 listopada 2012r. Rekrutacja rozpoczyna się 05 listopada i będzie trwać do 14 listopada 2012. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, podbicie w dziekanancie i złożenie w Biurze Karier. Szkolenie jest skierowane do osób, które nigdy nie miały do czynienia z tym programem. Osoby, które miały styczność z programem CorelDRAW zapraszamy na szkolenie w styczniu 2013r.
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego stara się zapewniać wszystkim kursantom biorącym udział w organizowanych szkoleniach najwyższą jakość świadczonych usług. Oprócz przekazywania wiedzy na wykładach przez wykładowców, kadra ośrodka stara się także zapewniać stuprocentowe bezpieczeństwo kursantów podczas wykonywania obowiązkowych ćwiczeń praktycznych.
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma podczas kilkudniowej wizyty w Baku (Azerbejdżan) spotkał się z władzami Państwowej Akademii Morskiej w Baku i omówił szczegóły współpracy obu uczelni.
Dr inż. Artur Bejger otrzymał wyróżnienie Kapituły Konkursowej podczas targów Technicon Innowacje Gdańsk 2012 za „Urządzenie do bezinwazyjnego diagnozowania układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym”. Wynalazek został zaprezentowany w konkursie INNOWACJE w kategorii „Transport – lądowy, wodny i powietrzny”.
„Urządzenie do bezinwazyjnego diagnozowania układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym” to wynalazek Dr inż. Artura Bejgera, który został zaprezentowany podczas targów Technicon Innowacje 2012 odbywających się w Gdańsku w dniach 25-26.10.2012. Przyrząd rejestruje i analizuje zmianę częstotliwości sygnału związanego z układem wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym. 
W dniach 10-13 października 2012 odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych TST 2012. Organizatorem konferencji była Politechnika Śląska w Gliwicach. Konferencja rozpoczęła się w Katowicach (Port Lotniczy Kraków-Pyrzowice), a następnie była kontynuowana w Ustroniu Śląskim. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie.
Akademia Morska w Szczecinie wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 października 2012 gościła młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, Polic i Szczecina. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do przekazania informacji na temat kierunków, które warto studiować ze względu na pogłębiający się deficyt inżynierów na polskim rynku pracy.