Szanowni Państwo – Pracownicy oraz Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie!
8 maja br. obchodzimy Święto Szkoły. Tegoroczne uroczystości upamiętniają 15-lecie podniesienia bandery na statku szkolno-badawczym m/s „Nawigator XXI”.

W ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie” Biuro Karier ogłasza rekrutację na III (ostatnią już!) edycję płatnych staży zawodowych w firmach dla studentów i absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

„Interaktywny produkt IT” to ogólnopolski konkurs informatyczny kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest organizowany przez naszą Uczelnię po raz drugi – tegoroczna edycja rozpoczyna się 6 maja, a patronat nad nią objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami konkursu są m.in.: ComAngle, Home.pl, ITSerwis, Microsoft, NetStream, Technopark Pomerania, Tieto, Unizeto, Vobis.

Na starcie Akademickich Mistrzostw Polski w ergometrze wioślarskim, które odbyły się w Warszawie 14.04.2013r. stanęło ponad 630 studentów reprezentujących 41 uczelni. 

W dniach 22-23 kwietnia w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja miała miejsce VIII Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji.

Biblioteka Główna Akademii Morskiej oraz Firma ABE-IPS Sp. Z o. o. zapraszają na wystawę zagranicznych publikacji naukowych. Uroczystego otwarcia wystawy dnia 25 kwietnia o godz. 10.00. dokona Prorektor ds. Nauki AM dr hab. inż. Artur Bejger prof. nadzw. AM.
W dniu 10.04.2013 w Karlskronie (Szwecja) odbyło się kolejne spotkanie Bałtyckiego Parku Naukowo-Technologicznego (BMSP). Spotkanie oraz konferencja miały miejsce w Politechnice Karlskrony (BTH). Park zrzesza instytucje i firmy z rejonu całego Bałtyku a jego głównym zadaniem jest wymiana myśli naukowej oraz technologii w ramach naszego rejonu. Nasza Akademia jest partnerem BMSP od początku jego istnienia. W spotkaniu udział wzięło ok. 120 osób z 7 na 9 krajów położonych nad Bałtykiem oraz Norwegii.  Akademię Morską w Szczecinie reprezentował dr inż. Maciej Gucma (wystąpienie pt. When the worst happens – the accident and salvage operation of Costa Concordia).
"FSNT NOT rada w Szczecinie przy współpracy z FUT, serdecznie zaprasza wszystkich studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do organizowanego po raz trzeci w Szczecinie programu „Bezpieczne praktyki i środowisko”.  Szkolenia poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych.
List od Pani Minister prof. Barbary Kudryckiej dotyczący broszur informacyjnych skierowanych do studentów oraz młodych naukowców, a także elektroniczne wersje broszur w formacie pdf.

Biuro Karier AM zaprasza studentów i absolwentów na bezpłatny warsztat pt. "Autoprezentacja".

Akademia Morska nawiązała współpracę z dwiema nowymi Uczelniami w ramach programu Erasmus tj.  Fontys University of Applied Sciences z Holandii oraz Okan University z Turcji.

Wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW, a także wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom.

Spotkanie z noblistą prof. Robertem Huberem i dyskusje o karierze naukowej w Polsce oraz finansowaniu badań to  elementy przewidziane w ramach Forum Młodych Uczonych, które odbędzie się 18 kwietnia w Warszawie. Zgłoszenia trwają do 4 kwietnia.

W dniu 23.03.2013r. na szczecińskiej pływalni „Floating Arena”, która w ubiegłym roku gościła zawodników podczas Mistrzostw Europy odbył się Półfinał A AMP w Pływaniu.