W Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące Legii Akademickiej. 
Charakter i cele działania Legii przybliżą przedstawiciele MON: Grzegorz Matyasik oraz płk Remigiusz Żuchowski. Zapraszamy 16 stycznia o godz. 11:00. Obok wysłuchania prelekcji, uczestnicy spotkania będą mogli zwiedzić wystawę uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, którą w holu głównym AM i sali nr 13 przygotują żołnierze z 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Szkolenie Legii Akademickiej w Akademii Morskiej rozpocznie się już 12 stycznia 2018 roku. Legia AM w liczbach prezentuje się następująco: 
Do udziału w programie zgłosiło się 55 studentów: 43 mężczyzn i 12 kobiet. 
  • z Wydziału Nawigacyjnego - 36, 
  • z Wydziału Mechanicznego - 5,
  • z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transporu - 14 studentów. 
Najwięcej uczestników zgłosiło się z pierwszego roku – 22, drugiego – 16, z trzeciego – 9, zaś z czwartego - 8 chętnych.