W dniach 9-11 października na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej".

Podczas jej trwania  studenci Koła Naukowego Geodezji i Kartografii "METIRI" (Kamil Borczyk i Roman Hałaburda) we współpracy z Moniką Pizoń (Geodezyjne Koło Naukowe "EQUATOR" z Lublina) wystąpili z prezentacją oraz poster pt. "Technologiczne aspekty opracowania modelu 3D z wykorzystaniem BSL oraz metody jego prezentacji". 

Na potrzeby prezentacji został opracowany model 3D pomnika Walki i Męczeństwa znajdujący się w Muzeum na Majdanku w byłym obozie koncentracyjnym w Lublinie. Trójwymiarowa wizualizacja opracowana została metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu, z wykorzystaniem bezzałogowego systemu latającego DJI Phantom 4. Dodatkowo wykonano pomiar szesnastu fotopunktów odbiornikiem GNSS - RTK do dokładnego zgeoreferowania modelu. Jako fotopunkty posłużyły specjalnie przygotowane tarcze fotogrametryczne rozłożone dookoła opracowywanego obiektu oraz stałe elementy infrastruktury takie jak studzienki kanalizacyjne czy załamania płyt betonowych. Całość opracowania wykonano w oprogramowaniu ContextCapture firmy Bentley. Model wygenerowany z 230 zdjęć z kamerą pochyloną pionowo w dół oraz pod kątem charakteryzował się dokładnością na punktach kontrolnych +/- 3cm. Co zgodne jest z dokładnością odbiornika GNSS RTK wykorzystanego do pomiaru fotopunktów.  

Po przygotowaniu modelu zostały opracowane metody jego wyświetlania, poster oraz prezentacja, z którą studenci wystąpili na scenie. Z prezentacji uczestnicy konferencji dowiedzieli się więcej o sposobie wykonania nalotu bezzałogowcem w trybie autonomicznym według profili poziomych oraz manualnie według profili pionowych. Następnie jak powinny być rozlokowanie fotopunkty oraz dlaczego warto jest korzystać ze stałych elementów infrastruktury opracowywanego obiektu (płyty betonowe w przeciwieństwie do tarcz fotogrametrycznych nie przesuną się pod wpływem wiatru co mogło by zepsuć opracowanie). Kolejnymi punktami prezentacji było omówienie poszczególnych kroków przetworzeń w oprogramowaniu, a także opracowane metody prezentacji, a były nimi: Wirtualna Rzeczywistość przygotowana dzięki pomocy pana mgr. inż. Bartosza Muczyńskiego, hologram, publikacja w serwisie www.sketchfab.com, video oraz druk 3D. Warto wspomnieć, że przygotowany model przekazany został władzom muzeum na Majdanku w celu wydrukowania go na drukarce 3D dzięki czemu z kształtem pomnika opracowanego przez studentów Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będą mogły zapoznać się również osoby niewidome.

Z omawianymi w sesji referatowej metodami prezentacji modelu 3D można było zapoznać się bliżej podczas sesji posterowej. W jej trakcie stanowisko przedstawicieli KN METIRI oraz GKN EQUATOR było odwiedzane cały czas przez liczne grupy uczestników konferencji. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, przez co godzinna sesja posterowa w całości poświęcona została na odpowiedzi na dodatkowe pytania oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami konferencji. 

Pozostałe prace konferencyjne skupione były na zastosowaniach wspierających środowisko oraz jego ochronę (gospodarka wodno-ściekowa, kształtowanie środowiska i leśnictwo, ekoenergetyka), a także tematyce geodezyjnej i gospodarki przestrzennej, w której też wystąpili reprezentanci Akademii Morskiej w Szczecinie. Udział w tym wydarzeniu to uczące doświadczenie oraz wielka szansa dla studentów KN METIRI na prezentację swoich opracowań, konfrontację ich z opiniami naukowców z całej polski oraz nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą poskutkować kolejnymi wspólnymi projektami . Cieszy ciepły odbiór, a także zaproszenia na kolejne konferencje ze strony różnych ośrodków naukowych, z których z pewnością Koło Naukowe Geodezji i Kartografii "Metiri" skorzysta.

 

Kamil Borczyk
Roman Hałaburda