Spotkajmy się 23 i 24 listopada 2017 r.
W dniach 23-24 listopada 2017 r. na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się XI Studenckie Sympozjum Transportowo-Logistyczne "SeaPoint 2017".

„SeaPoint” to coroczne wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Transportu działające przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Tegoroczne spotkanie związane będzie z dyskusją nt. Nowoczesnych rozwiązań w magazynowaniu i przeładunkach. Po raz kolejny studenci reprezentujący różne ośrodki akademickie spotkają się celem wymiany wiedzy i poglądów na poruszany w Sympozjum temat.

Szczegóły dotyczące Sympozjum znajdują się na stronie internetowej Koła Naukowego Logistyki i Transportu - http://www.am-knlit.pl

Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do rejestracji.

Członkowie Koła Naukowego Logistyki i Transportu wraz z opiekunem naukowym Koła - dr inż. Krystianem Pietrzakiem.