Wybory powszechne do Zarządu Samorządu Studenckiego AM na kadencję 2017-2019 odbędą się 26 października w budynku głównym AM oraz w budynku WIET – głosowanie potrwa od 9:00 do 14:00.

Wszyscy chętni do startu w wyborach powinni zapisać się na listach wyborczych wyłożonych w recepcjach SDM Pasat i Korab, a 25 października 2017 w godzinach 17:00-18:00 osobiście potwierdzić (lub zgłosić) chęć kandydowania w biurze ZSS pok. 601 SDM Korab.