Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof dr. hab. inż. Bolesława Mazurkiewicza, wybitnego naukowca, znakomitego specjalisty z zakresu budownictwa morskiego oraz byłego rektora Politechniki Gdańskiej, w latach 1998-2015 profesora zwyczajnego w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. Wyrazy szczerego współczucia składamy rodzinie i bliskim Profesora.Rektor, Senat i społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie