Akademia Morska w Szczecinie pozyskała blisko 2 mln zł na realizację staży dla studentów studiów I stopnia w ramach projektu CZAS na STAŻ II. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2018 r. do września 2019 r. Ze wsparcia będą mogli skorzystać już wiosną 2018 studenci 5 kierunków WIET i WN, którzy obecnie są na ostatni semestrze studiów I stopnia.

Projekt skierowany jest łącznie do 146 studentów studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) studiujących na kierunkach: Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka oraz Geodezja i Kartografia. Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów biorących udział w projekcie i w konsekwencji uzyskanie przez nich zatrudnienia zgodnie z uzyskanym przez nich wykształceniem.

Staże trwać będą 4 miesiące, łącznie 480h przy czym min. 20h tygodniowo.

Poniżej przedstawiono dokładne informacje o grupie docelowej (wg. stanu na dzień 01.03.2017 obowiązującego w projekcie):

STUDENCI STUDIUJĄCY OBECNIE NA VII SEMESTRZE (I edycja - 73 osoby) – staże w okresie IV-VIII.2018
  1. TR WIET – 12 osób z 40 – 30,0%
  2. LOG – 33 osoby ze 110 – 30,0%
  3. ZIP – 9 osób z 28 – 32,1%
  4. TR WN – 4 osoby z 13 – 30,8%
  5. GIK (specjalność geoinformatyka) – 15 osób z 48 – 31,3%
STUDENCI STUDIUJĄCY OBECNIE NA V SEMESTRZE (II edycja - 73 osoby) – staże w okresie IV-VIII.2019
  1. TR WIET – 9 osób z 29 – 31,0%
  2. LOG – 38 osób ze 124 – 30,6%
  3. ZIP – 7 osób z 23 – 30,4%
  4. TR WN – 5 osób z 16 – 31,3%
  5. GIK (specjalność geoinformatyka) – 14 osób z 46 – 30,4%
Umowy ze studentami podpisywane będą na ostatnim semestrze studiów.

Studentom przysługiwać będzie stypendium w wysokości 2160 brutto miesięcznie, zwrot za badania lekarskie (o ile będą konieczne) w wysokości 78 zł brutto na osobę oraz ubezpieczenie NNW. Dodatkowo dla stażystów mieszkających powyżej 50 km od miejsca odbywania stażu przewidziano zwrot kosztów dojazdu łącznie w wysokości 90 zł na osobę oraz zwrot kosztów zakwaterowania do 1100 zł miesięcznie na osobę.

Każdy stażysta będzie miał przydzielonego w firmie opiekuna. Nabór do projektu rozpocznie się w styczniu 2018 r. o czym wszyscy zainteresowani studenci zostaną poinformowani (m.in. na stronie internetowej AM).

Lista rankingowa wszystkich wniosków, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest na stronie NCBIR.