W Londynie zakończyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 

Członkowie Komitetu obradowali od 3 do 7 lipca. Wśród przedstawicieli Polski znalazła się Marta Barańska z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie – członek delegacji RP, ekspert – która regularnie uczestniczy w obradach i pracach Komitetu MEPC. 

Kluczowym tematem posiedzenia jest wprowadzenie konwencji balastowej (Balast Water Management) – która wejdzie w życie 8 września br. Wody balastowe, nabierane przez statki w celu zachowania stateczności przy operacjach ładunkowych stanowią duże zagrożenie dla równowagi morskich ekosystemów. 

Obrazując ten problem: woda pobrana do zbiorników balastowych w jednym miejscu na ziemi zawiera tysiące morskich mikroorganizmów, flory oraz fauny, które w zbiornikach są transportowane w odległe zakątki globu. Niekontrolowane zasoby takich wód, zrzucane przez statki w ich docelowych destynacjach mogą w poważny sposób zaburzać lokalne środowisko, co wielokrotnie miało już miejsce. Szczególne zagrożenie tworzą gatunki inwazyjne, odporne na zmienne warunki. 

Marta Barańska, zaangażowana w działania IMO, współpracuje także z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie implementacji nowej konwencji do prawa krajowego.