Wydarzenie upowszechniające na które składały się konferencja oraz warsztaty były ostatnim etapem promocji projektu MELES. Łącznie w trzech wydarzeniach, w Lipsku ,Białymstoku i Szczecinie, wzięło udział ponad 300 osób z ponad 30 krajów świata!

Spotkanie w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się w dniach 10-11 maja 2017 r.

Oprócz wydarzeń u partnerów projektu, odbyły się również dwa wydarzenia poza murami partnerskich uczelni tj. na Uniwersytecie Janka Kupały w Grodnie, oraz na Uniwersytecie Szczecińskim, które zgromadziły kilkudziesięciu uczestników.

Uczestnicy wydarzeń mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi partnerami projektu (Politechnika Białostocka, Uniwersytet Lipski, Uniwersytet w Aveiro oraz Uniwersytet Egejski), czego efektem są już kolejne wspólne wnioski o granty w dziedzinie dydaktyki, a także badawczej.

Podczas wydarzeń wszyscy partnerzy projektu prezentowali efekty wspólnej pracy, w tym przede wszystkim podręcznik (e-book) będący gotowym materiałem dla osób, które chcą prowadzić przedmiot Przedsiębiorczość na swojej uczelni lub w szkole średniej. E-book można pobrać bezpłatnie na stronie projektu. Oprócz osób z instytucji partnerskich mieliśmy łącznie kilkadziesiąt wystąpień zaproszonych gości, którzy mieli własne prelekcje związane z przedsiębiorczością, prowadzili warsztaty bądź też uczestniczyli w panelach dyskusyjnych. Nie zabrakło wśród nich również absolwentów szkół letnich, którzy pochwalili się swoimi osiągnięciami. Kilku z nich już założyło własne firmy, niektórzy pozyskali inwestorów. Inni są aktywnymi pracownikami przedsiębiorstw, a pozostali jeszcze studiują, gdyż wśród studentów mieliśmy osoby zarówno z ostatnich jak i z pierwszych lat studiów.

Łącznie w dwóch szkołach letnich wzięło udział ponad 60 studentów i 15 nauczycieli. W trakcie wizyt studyjnych, w których brało udział 23 nauczycieli, mieliśmy 37 spotkań z przedsiębiorcami i to zarówno na uniwersytetach jak i w przedsiębiorstwach. W zajęciach z Przedsiębiorczości realizowanych zgodnie z programem MELES, wzięło udział ponad 500 studentów. Większość z nich w trybie obieralnym/dobrowolnym. Jednakże w celu zapewnienia trwałości efektów oraz na podstawie opinii samych studentów, przedmiot został również wprowadzony jako obowiązkowy.

I tak oto przedsiębiorczy borsuk (MELES w języku łacińskim to borsuk) wkroczył odważnie na uniwersytety, aby kształtować postawy przedsiębiorcze, kreatywne, przywódcze i innowacyjne zarówno wśród studentów jak i pracowników uczelni.