Młodzież z ZS Nr 8 odwiedza regularnie mury Akademii Morskiej w Szczecinie. 6 kwietnia brali udział w zajęciach w Laboratorium Towaroznawstwa Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

Grupa 33 uczniów z Zespołu Szkół nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie odbyła zajęcia laboratoryjne z zakresu Towaroznawstwa i inżynierii ładunków przeprowadziły dr inż. Beata Drzewieniecka oraz dr inż. Milena Bojanowska, przy wsparciu mgr. inż. Piotra Śledziewskiego.

Zajęcia odbyły się w ramach patronatu edukacyjnego, jaki WIET sprawuje nad tą szkołą już od trzech lat.

– Celem patronatu jest współpraca w zakresie popularyzowania edukacji w dziedzinie logistyki i transportu wśród młodzieży oraz wspieranie szkoły w nauczaniu przedmiotów na kierunku technik logistyk, a w szczególności praktycznej nauki zawodu w laboratoriach Akademii Morskiej w Szczecinie. Współpraca ma na celu lepsze przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie technik logistyk oraz przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych z transportem i logistyką – podkreśla mgr inż. Marta Barańska, odpowiedzialna za przebieg współpracy ze strony AM.

– Prowadząc zajęcia tego typu bazujemy na sprzęcie oraz zagadnieniach na poziomie akademickim – opowiada dr inż. Beata Drzewieniecka, kierownik ZTiZJ. – Dostosowujemy je oczywiście do potrzeb programowych szkoły – zapewnia. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznać się chociażby ze specyfiką ładunków w transporcie i osobiście przeprowadzić badania – dodaje.

Zajęcia odbywające się na WIET to możliwość realizacji podstawy programowej poza murami szkoły. W profesjonalnie wyposażonych laboratoriach, pod opieką specjalistów praktyków, przyszli technicy logistycy mieli okazję przygotować się dodatkowo do trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jak zapewnia pani Marta Adaszyńska, nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku technik logistyk w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie, zajęcia w AM mają dla uczniów dużą wartość.

– Uczniowie poznali m.in. zasady zarządzania ruchem w mieście przy pomocy odpowiednich programów komputerowych, zaznajomili się ze specyfiką ładunków, które są przedmiotem przewozu oraz ćwiczyli umiejętność zarządzania produkcją poprzez stosowanie odpowiednich metod zarządzania jakością – wymienia Marta Adaszyńska.

W ramach patronatu AM uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w konferencji SeaPoint, gdzie poznali oni oferty i oczekiwania ze strony rynku pracy. Współpraca z uczelnią to jeden ze sposobów promocji branży logistycznej na rynku usług edukacyjnych, a także rozwoju kariery młodych osób z naszego regionu.