Na Wydziale Nawigacyjnym, prowadzimy nabory na studia niestacjonarne na kierunku Nawigacja:
  • I stopnia: do 9 stycznia 2017 r.
  • II stopnia: do 6 marca 2017 r.
Na Wydziale Mechanicznym, na studia niestacjonarne:
  • I stopnia, na kierunki Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika prowadzimy II nabór do 13 stycznia 2017 r.
  • II stopnia, na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn prowadzimy nabór do 28 lutego 2017 r.
Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu - wkrótce otworzymy nabór na semestr letni na studiach II stopnia na kierunku Transport (do 23 lutego 2017 r. potrwa nabór na studia stacjonarne, zaś do 30 marca 2017 r. - na studia niestacjonarne).