Z zadowoleniem informujemy, że dnia 16.12.2016 roku w ramach „Mikołajkowego Quizu Językowego” wylosowano nagrody.

Pomocnicy św. Mikołaja w osobach studentów I roku MiBM L04 Jakuba Kubiaka oraz Kacpra Zielińskiego wylosowali nagrody dla następujących uczestników Quizu:
  1. Dustin Łuniewski - 2 Nawigacja L010
  2. Bartłomiej Niekrasz - 3 EO L01
  3. Patryk Filipiak - 3 LiZwEST L05
Wszyscy udzielili 100% poprawnych odpowiedzi.

GRATULUJEMY ! I dziękujemy za udział.
Zespół SNJO AM w Szczecinie