Od dnia 1.06.2010 roku zostanie uruchomione w systemie Dziekanat XP automatyczne naliczanie odsetek i będzie obejmowało wszystkie opłaty, których termin płatności upływa w wymienionym dniu.