ASYSTENT/ ASYSTENTKA KIEROWNIKA PROJEKTU

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony od 01.09.2018 r. do 31 lipca 2022 r.
 • (1/2 etatu) – elastyczne godziny pracy w godzinach 8.00-16.00

WYMAGANIA:

 • Udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów EFS
 • Znajomość aktualnych wytycznych dla programu operacyjnego wiedza i edukacja POWER – zostanie potwierdzona testem,
 • Znajomość zapisów ustawy RODO w kontekście programu operacyjnego wiedza i edukacja
 • Wyższe wykształcenie
 • Wysoka kultura osobista
 • Zdolności interpersonalne

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA KIEROWNIKA PROJEKTU:

 • stała współpraca z kierownikiem projektu podczas realizacji zadań w ramach projektu - monitoring harmonogramu realizacji,
 • pomoc koordynatorom w trakcie realizacji ich zadań zgodnie z wytycznymi projektu  m.in. w przygotowaniu wzorów dokumentów, regulaminów, formularzy zgłoszeniowych, itp. zgodnych z wytycznymi POWER, rekrutacja studentów, wyłonienie UP, przygotowaniu podpisywanych umów,
 • przygotowywanie wniosków o płatność (w części merytorycznej) – bieżący kontakt z instytucją nadzorującą NCBiR,
 • stały monitoring wskaźników w odniesieniu do całego projektu zgodnie z wytycznymi POWER oraz umową o dofinasowanie projektu,

Ogłoszenie dotyczy pracy przy realizacji projektu „NOWE HORYZONTY”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. Dodatkowe informacje o projekcie: http://am.szczecin.pl/aktualnosci/4460-nowe-horyzonty-7-mln-zl-dla-akademii (informacja w dziale Aktualności z dnia 15 lutego 2018 r.).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojego CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 czerwca 2018 r. Akademia zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST POTWIERDZAJĄCY WIEDZĘ wybranych kandydatów.

Prosimy o dopisanie w CV oraz w e-mailu przewodnim następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Akademię Morską w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. 2018 r. poz. 1000)”.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (kontakt: ul. Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 91-48-09-311; adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Akademię Morską w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.