praca w obiekcie dydaktycznym przy ul. Wały Chrobrego 1-2

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych),
 • doświadczenie w pracy na stanowisku w wyuczonej specjalności minimum 5 lat.

Mile widziane

 • uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie 2 grupy,
 • uprawnienia do lutowania,
 • uprawnienia do spawania,
 • uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych.

Zadania:

 • naprawa, konserwacja i usuwanie awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz armatury sanitarnej, a w szczególności:
  • usuwanie przecieków na pionach i poziomach instalacji,
  • wymiana zaworów, odcinków instalacji, kształtek itp.,
  • demontaż i montaż armatury sanitarnej m.in. umywalki, sedesy, miski ustępowe, baterie, syfony itp., 
  • naprawa armatury sanitarnej – wymiana uszczelek, głowic, pokręteł, wężyków itp.,
  • ręczne i mechaniczne udrażnianie instalacji kanalizacyjnej,
  • stosowanie narzędzi ręcznych i elektrycznych niezbędnych przy wykonywaniu napraw – wiertarek, szlifierek, spirali ręcznej, elektrycznej itp.
  • demontaż i montaż kratek wentylacyjnych,
 • codzienna, bieżąca kontrola sanitariatów, ustalanie przyczyn nieprzyjemnych zapachów, regulacja spłuczek i zaworów, wymiana niezbędnych części,
 • usuwanie przecieków w instalacjach c.o, wod.-kan, c.w. i gazowych oraz bieżące prace remontowe i naprawcze w/w instalacji,
 • odczytywanie stanów liczników wody.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopia dokumentów(skan)  potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 23.03.2018r. na adres: Akademia Morska w Szczecinie  ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin z dopiskiem; "Praca – konserwator -  hydraulik ".
Oferty można składać także osobiście w  Dziale Technicznym (pok.281), tel. 091 48 09533.